Burda Nordic A/S producerar och utger handarbetsmagasinerna Allt om Handarbete Sömnadsmagasin, Allt om Handarbete Stickmagasin samt Kreativ Stickning i Sverige, Danmark och Norge. Utöver dessa står Burda Nordic A/S för utgivning av världens största sömnads- och modemagasin, Burda Style, samt Burda Easy och Burda Plus i Sverige och Danmark, i Finland som associerad utgivare.

Portfolio Categories:

joomla 


Portfolio URL:

Live

Burda Nordic A/S produserer og utgir håndarbeidsmagasinene Alt om Håndarbeide Symagasin, Alt om Håndarbeide Strikkemagasin og Kreativ Strikk i Danmark, Sverige og Norge. I tillegg er Burda Nordic utgiver av verdens største sy- og motemagasin, Burda Style, Burda Easy og Burda Plus i Danmark og Sverige, samt medutgiver av Burda i Finland.

Portfolio Categories:

joomla 


Portfolio URL:

Live

Burda Nordic producerer og udgiver håndarbejds-magasinerne Alt om Håndarbejde Symagasin, Alt om Håndarbejde Strikkemagasin og Kreativ Strik i Danmark, Sverige og Norge. Derudover er Burda Nordic udgiver af verdens største sy- og modemagasin, Burda Style, samt Burda Easy og Burda Plus i Danmark og Sverige samt medudgiver af Burda i Finland.

Portfolio Categories:

joomla 


Portfolio URL:

Live

Portfolio Categories:

joomla 


Portfolio URL:

Live

Portfolio Categories:

Web Application joomla wordpress 


Portfolio URL:

Live

Portfolio Categories:

Web Application joomla wordpress 


Portfolio URL:

Live

Portfolio Categories:

joomla 


Portfolio URL:

Live

Portfolio Categories:

joomla 


Portfolio URL:

Live

Portfolio Categories:

Web Application joomla wordpress 


Portfolio URL:

Live

Portfolio Categories:

joomla wordpress Dynamic Web 


Portfolio URL:

Live